Orice cetăţean al Uniunii Europene, poate intra în orice altă ţară memră al Uniunii cu paşaportul sau cu cartea de identiate valabilă. Întotdeauna trebuie avut grijă ca în momentul trecerii frontierelor să avem asupra noastră aceste documente. În cazul în care cineva nu este ceteţean al uneia dintre ţările Uniunii Europene, acesta trebuie să solicite viză, înainte de plecare.

Proceduri de registrare:

Pentru orice contact, de natură economică, profesională sau socială între o persoană străină şi Spania, persoana străină are nevoie de un număr de identificare personală. În spaniolă asta se numeşte NIE (número de identificación de extranjero - numărul de identificare personală a străinilor). Acest număr identifică persoana străină, trebuie înscris în orice document completat şi emis pentru prelucrarea datelor. Pentru obţinerea acestui număr de identificare, trebuie depusă o cerere la Oficiul Cetăţenilor Străini - OFICINA DE EXTRANJERO, împreună cu următoarele documente:
- cartea de identitate sau paşaportul în original sau în fotocopie;
- documente ce atestă motivele solicitării
- card de asigurat (http://www.seg-social.es): În cazul în care este primul loc de muncă în Spania trebuie solicitat număr de asigurat. Acesta se poate rezolva personal, sau de către angajator. Pentru obţinerea acestui card de la Oficiul de Asigurări Sociale, se vor depune următoarele documente:
- cerere (TA-1)
- un document de identificare personală.
Cardul de asigurat (cartilla de seguridad social) astfel obţinut, trebuie declarat centrului de sănătate competent, pentru atribuirea unui medic de familie şi obţinerea certificatului de sănătate.

Declararea adresei:
În cazul în care aveţi nevoie de un document official care să dovedească că sunteţi stabilit în Spania, trebuie să vă înregistraţi la autonomia locală (Ayuntamiento), şi să prezentaţi contractul de închiriere sau o factură comunală prin care dovediţi că locuiţi la adresa respectivă.

Atenţie: Cetăţenii statelor membre al Uniunii Europene nu au nevoie de permis de şedere în Spania.