IMPORTANT: Aceată listă se referă în primul rând la acei cetăţeni ai UE care doresc să se stabilească într-o altă ţară membră a Uniunii Europene. Dacă aveţi nevoie de informaţii mai amănunţite despre documentele necesare şi autorităţile competente ai unei ţări member UE cu care trebuie să stabiliţi legătura, vizitaţi pagina Your Europe.

Înainte de plecare:

1) Verificaţi încă odată dacă dispuneţi de toate documentele enumerate mai jos.
Paşaport/carte de identitate valabil
Paşapoarte/carţi de identitate valabile pentru membrii de familie/persoanele întreţinute
Viză pentru acele persoane care nu sunt cetăţeni ai UE.
Documente care să ateste statutul membrilor de familie/persoanelor întreţinute
Permis de conducere valabil - pentru Dvs. şi membrii familiei Dvs.
Documentele tehnice ale automobilului Dvs.
Dovada plăţii TVA-ului pentru automobil.

2) Luaţi legătura cu institul de asigurări sociale, cu cel puţin 2-4 săptămâni înainte de plecare, pentru a vă rămâne timp următoarelor:

Să cunoaşteţi drepturile Dvs. şi a familiei Dvs. în cazul stabilirii într-o altă ţară mebră a UE:
Clarificaţi care sunt acele bunuri de care rămâneţi îndreptăţiţi Dvs. sau membrii familiei Dvs (nu puteţi lua cu Dvs. toate bunurile)
Să anunţaţi autorităţile despre intenţia Dvs. de călătorie, şi dacă aveţi posibilitatea comunicaţi şi adresa Dvs. din ţara ţintă
Să faceţi rost de imprimatele şi/sau Cardul European de Asigurări de Sănătate de la asiguratorul Dvs. local de sănătate, pentru a putea intra în posesia venitului de pensie, ajutoarului de şomaj, sau pentru a beneficia de asigurări medicale pe timpul şederii Dvs. în străinătate.

3) Stabiliţi legătura cu Administraţia Financiară locală:

Solicitaţi informaţii şi sfaturi despre declaraţiile financiare şi de impozit pe care trebuie să le depuneţi şi ce alte formaţităţi mai sunt necesare de rezolvat înainte de a părăsii ţara
Pentru a evita dubla impozitare, aflaţi dacă există un acord bilateral în acest sens între ţara Dvs. şi ţăra ţintă, ambii membrii a Uniunii Europene
Să le anunţaţi despre intenţia Dvs. de călătorie, şi dacă aveţi posibilitatea să le comunicaţi şi adresa Dvs. din ţara ţintă

4) Anunţaţi autorităţile sau poliţia locală despre faptul că veţi părăsii ţara

5) Comunicaţi schimbarea adresei Dvs. tuturor instituţiilor cu care aveţi relaţii permanente.

La sosirea în ţara ţintă luaţi legătura cu toate autorităţile şi organele competente.

Într-un interval de 30 de zile de la sosirea Dvs. în ţara ţintă, solicitaţi cardul de şedere de poliţie sau de la Oficiul Cetăţenilor Străini. Pentru asta veţi avea nevoie de următoarele documente:

Ca lucrător: paşaport sau carte de identitate, o adeverinţă de la angajator.
Ca pensionar, şomer sau elev: documente care să ateste că dispuneţi de venituri financiare suficiente şi nu veţi încărca sistemul de asigurări sociale al ţării ţintă, precum şi că aveţi asigurare de sănătate (în cazul elevilor este de ajuns o declaraţie simplă despre starea lor financiară).

Documente doveditoare că dispuneţi de venituri financiare şi asigurări de sănătate suficiente pentru toţi membrii familiei care trăiesc cu Dvs.

În momentul sosirii Dvs. în ţara ţintă înregistraţivă la asiguratorul social local, prezentaţi imprimatele necesare şi/sau Cardul de Asigurare de Sănătate, pentru a putea beneficia de ajutoarele de sănătate.

În cel puţin 7 zile de la sosire, înregistraţivă la Camera de Muncă a ţării în care doriţi să lucraţi.

În cel puţin 6 luni de la sosire, înregistraţi automobilul dvs.

Luaţi legătura cu Administraţia Financiară a ţarii ţintă şi solicitaţi informaţii şi sfaturi despre declaraţiile financiare pe care trebuie să le depuneţi şi despre alte eventuale formalităţi de impozitare. Pentru a evita dubla impozitare, aflaţi dacă există un acord bilateral în acest sens între cele două ţări.

Observaţii: Poate fi util, dacă documentele enumerate mai sus se vor traduce pe limba ţării ţintă.
În acesta vă ajută reprezentanţele locale (ambasadele sau consulatele).