CETĂŢENI BULGARI ŞI ROMÂNI

INTRARE, ŞEDERE ŞI REZIDENŢĂ ÎN SPANIA
DUPĂ INTEGRAREA BULGARIEI ŞI ROMÂNIEI ÎN
UNIUNEA EUROPEANĂ LA 1 IANUARIE 2007


Internet : www.mtas.es
http://extranjeros.mtas.es/

MINISTERUL MUNCII ŞI AFACERILOR SOCIALE
Secretariatul de Stat pentru Imigraţie şi Emigraţie
Direcţia Generală pentru Imigraţie

 

Acest prospect se adresează cetăţenilor din Bugaria şi din România care se află în Spania sau doresc să se stabilească în ţara noastră.

În cuprinsul acestuia veţi găsi informaţia de bază privind intrarea, şederea şi rezidenţa Dvs. şi a membrilor de familie în Spania, în conformitate cu Tratatele de adeziune ale Bulgariei şi României la Uniunea Europeană, precum şi legislaţia spaniolă în vigoare din domeniul străinilor şi al intrării şi permanenţei cetăţenilor Statelor membre ale Uniunii Europene şi a altor State Păriţi ale Spaţiului Economic European. Valabilitatea acestui prospect este legată de aceea a Decretului Regal 178/2003, din 14 februarie, asupra intrării şi permanenţei în Spania a cetăţenilor Statelor membre ale Uniunii Europene şi a altor State Păriţi ale Spaţiului Economic European (Buletinul Oficial de Stat din 22 februarie 2003).I. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Pot beneficia de regimul comunitar pentru străini în Spania?

Beneficiază integral de regimul comunitar pentru străini de la data integrării Bulgariei şi României în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007):

• Cetăţenii bulgari şi români care doresc să rămână în Spania în scop nelucrativ, pentru studii sau muncă pe cont propriu.
• Lucrătorii salariaţi (în contul terţilor) bulgari si români, care sunt rezidenţi în Spania la data integrării şi care, la acea dată, beneficiau de o autorizaţie de muncă pe timp de un an sau mai mult.

Ceilalţi cetăţeni bulgari şi români, pentru a desfăşura activităţi lucrative salarizate (în contul terţilor) vor fi supuşi procedurii de obţinere a unei autorizaţii de muncă în Spania, în conformitate cu regimul general pentru străini (Legea Organică 4/2000 asupra drepturilor şi libertăţilor străinilor în Spania şi integrarea lor socială şi Regulamentului de aplicare al acesteia, aprobat prin Decretul Regal 2393/2004).

Am nevoie de viză pentru a intra în Spania?
Nu. Pentru a intra în Spania este nevoie doar de paşaportul dvs. sau de Documentul Naţionla de Identitate, în vigoare, în care să fie menţionată naţionalitatea dvs. Aceşti cetăţeni ( bulgari şi români, n.n.) vor putea utiliza la frontieră, ghişeele de intrare pentru cetăţenii Statelor membre ale Uniunii Europene.

Trebuie să îndeplinesc vreo formalitate administrativă pentru a putea lucra ca salariat ( în contul terţilor, n.n.) în Spania ?
- în cazul în care un lucrător cetăţean bulgar sau român, a fost contractat pentru activităţi sezoniere pe perioade inferioare sau egale a 180 de zile, angajatorul va trebui să prezinte cererea de autorizare corespunzătoare, la Oficiul pentru străini (sau după caz Area sau Dependencia de Muncă şi Afaceri Sociale) din provincia în care se va desfăşura acea activitate lucrativă salarizată
- în cazul în care un lucrător cetăţean bulgar sau român a fost contractat pentru activităţi sezoniere pe perioade superioare a 180 de zile, angajatorul va trebui să prezinte cererea de autorizare corespunzătoare la Oficiul pentru străini (sau după caz, Area sau Dependencia de Muncă şi Afaceri Sociale) din provincia în care isi va desfăşura acea activitate lucrativă salarizată.

În acest caz, dacă lucrătorul bulgar sau român nu are rezidenţă în Spania, în termen de o lună de la aprobarea procedurii iniţiate de către angajator, lucrătorul va trebui să înceapă procedurile legate de statutul de lucrător salariat (în contul terţilor, n.n.) la Misiunea diplomatică sau la Oficiul consular spaniol din zona în care îşi are rezidenţa.


Pot rămâne în Spania după terminarea activităţii temporare sau campaniei ?

Pentru activităţile temporare sau de campanie, indiferent de durata acestora, lucrătorul trebuie să dovedească îndeplinirea obligaţiei de întoarcere în conformitate cu legislaţia în vigoare, la Misiunea diplomatică sau Oficiul consular spaniol, corespunzător locului de rezidenţă sau ţării de origine, în termen de o lună de la expirarea autorizaţiei de muncă.
Trebuie să îndeplinesc vreo formalitate administrativă pentru o şedere pe termen scurt, de exemplu dacă vin ca turist ?
Nu. Pentru o şedere de mai puţin de trei luni nu este nevoie de nicio formalitate administrativă, fiind suficientă deţinerea paşaportului sau, după caz, a Documentului Naţional de Identitate, în vigoare, eliberat de către autorităţile bulgare sau române, în care să fie înscrisă cetatenia dvs.
În ce cazuri trebuie să solicit autorizaţia de muncă?

A) Lucrătorii care nu au rezidenţă legală în Spania la data de 1 ianuarie 2007 care doresc să realizeze activităţi lucrative ca salariaţi (în contul terţilor, n.n.) vor fi supuşi regimului de obţinere a unei autorizaţii de muncă, fără ca pentru aceasta să se mai ia in considerare situaţia ocupării forţei de muncă la nivel naţional.Cererea pentru această autorizaţie de muncă va trebui prezentată de către angajator sau patron, în Spania, înaintea solicitării de către lucrător a vizei de rezidenţă şi muncă, în cazul în care aceasta este necesară (activităţi lucrative salarizate pentru perioade mai mari de 180 de zile).
B) Rezidenţii legali în Spania în scop nelucrativ la data de 1 ianuarie 2007, precum şi cei care vor obţine această rezidenţă în scop nelucrativ în perioada de tranziţie. În ambele cazuri, atunci când se doreşte exercitarea unei activităţi lucrative ca salariat (în contul terţilor, n.n.), vor fi supuşi procedurii de obţinere a autorizaţiei de muncă , fără însă a mai fi necesară considerarea situaţiei ocupării forţei de muncă la nivel naţional.

În cazurile A şi B sus menţionate, în termen de o lună de zile de la intrarea în Spania sau respectiv, de la acordarea autorizaţiei de muncă lucrătorul va trebui să solicite personal carnetul de identitate pentru străini (tarjeta de identidad del extranjero). Acest carnet îşi pierde valabilitatea după un an de la emitere şi, în orice caz, la terminarea perioadei de tranziţie.
În cazurile în care nu este necesară obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi lucrative ca salariat ( în contul terţilor, n.n.) este nevoie să obţin alt tip de document? În ce alte cazuri trebuie să obţin vreun document?

• Dacă vă aflaţi în situaţia de rezident în scop nelucrativ, vă veţi identifica cu permisul de rezidenţă comunitar, care nu dă dreptul la muncă şi care poate fi solicitat la Oficiile pentru Străini sau, după caz, la comisariatele provinciale de Poliţie, prezentând, pe lângă formularul oficial:
- Paşaport sau Documentul Naţional de Identitate, eliberat de autorităţile bulgare sau române (în cazul în care este expirat, copia cererii de reinnoire a documentului);
- Trei fotografii color, recente, pe fond alb, dimensiune de permis;
- În cazul minorilor bulgari sau români care nu vor locui în Spania cu părinţii sau tutorii, o autorizaţie din partea parintilor.

• În celelalte cazuri nu este necesară obţinerea niciunui tip de document, fiind la latitudinea dvs. să-l solicitaţi sau nu. Dacă totuşi, veţi prezenta o cerere în acest sens, vi se va elibera un permis sau un certificat de rezidenţă.

Aceste cazuri se referă la cetăţenii bulgari sau români care la data de 1 ianuarie 2007 aveau o autorizaţie de rezidenţă şi muncă în contul terţilor (ca salariat, n.n.) pentru o durată de un an sau mai mult, acordată anterior acestei date, precum şi lucrătorii pe cont propriu şi studenţii care nu efectuaeză activităţi lucrative.


Pot rezida în Spania fără să muncesc?

Faptul că nu munciţi în Spania nu este un impediment pentru a rezida în ţara noastră, dar trebuie să conştientizaţi că realizarea de activităţi contrare ordinii publice, securităţii publice sau sănătăţii publice pot avea drept consecinţă expulzarea de pe terioriul spaniol.


II. DREPTURILE MEMBRILOR DE FAMILIE

Poate familia mea să locuiască cu mine în Spania?
Da. Membrii familiei dvs., oricare ar fi naţionalitate lor, pot locui în Spania şi să obţină un permis de rezidenţă comunitar cu aceeaşi valabilitate ca al dvs.
Care membri ai familiei mele au dreptul de rezidenţă în Spania?
Membrii familiei dvs., la fel ca aceia ai unui cetăţean spaniol, care au dreptul de rezidenţă în regimul comunitar pentru străini sunt urmatorii:

- Soţia/soţul, atâta timp cât nu sunteţi separaţi de drept;
- Descendenţii (copiii n.n.) dvs şi ai soţiei/soţului, atâta timp cât nu sunteţi separaţi de drept, cu varsta sub 21 de ani sau peste 21 de ani care se afla în întreţinerea dvs.;
- Ascendenţii (parintii, n.n.) dvs. si ai soţiei/soţului, atâta timp cât nu sunteţi separaţi de drept, şi care sunt în întreţinerea dvs, cu excepţia ascendenţilor studenţilor şi soţiei/soţului acestora, care nu au drept de rezidenţă.

Trebuie ca membrii familiei mele să îndeplinească vreo formalitate pentru a intra în Spania?

1. Dacă sunt cetăţeni bulgari sau români li se aplică prevederile punctului I din acest prospect.
2. Dacă sunt cetăţeni ai unui stat terţ, care nu este membru al Uniunii Europene (nici al Spaţiului Economic European sau cetăţeni elveţieni) vor trebui să prezinte viza de intrare, obţinută anterior de la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Spaniei din ţara de origine sau de rezidenţă, dacă cetatenia acestora o cere şi fără a ignora prevederile Tratatelor sau Convenţiilor internaţionale la care Spania este Parte.

În acest caz vor trebui să solicite Permisul familiar de rezident comunitar, prezentând şi documente care să ateste:
- legătura familială;
- rezidenţa în Spania a familiarului comunitar cu care are legătură;
- că sunt în întreţinerea dvs., daca este cazul.

Pot membrii familiei mele, non comunitari să lucreze în Spania?

Da, dar în următoarele situaţii:
- Soţia/soţul dv., descendenţii dvs. şi ai soţiei/soţului, în cazul în care aveau rezidenţă legală în Spania la 1 ianuarie 2007, iar dvs. eraţi, la aceeaşi dată, titularul unei autorizaţii de muncă în contul terţilor (ca salariat, n.n.) de o durată egală sau mai mare de un an, au dreptul de a desfăşura orice activitate economică, ca salariaţi sau pe cont propriu, în aceleaşi condiţii ca şi dvs. sau cetăţenii spanioli, fără a mai fi nevoie de a obţine o autorizaţie de muncă independentă, fiind suficient pentru documentarea activităţii, permisul familial de rezidenţă comunitară.
- În celelalte cazuri, soţia/soţul dv., descendenţii dv. şi ai soţiei/soţului vor trebui să obţină autorizaţia de muncă în contul terţilor (ca salariaţi, n.n.) pentru o durată egală sau mai mare de un an (fără a se lua in considerare situaţia naţională a ocupării forţei de muncă, atâta timp cât dvs. vi s-a acordat o autorizaţie de rezidenţă şi muncă ca salariat înainte sau după 1 ianuarie 2007).
Pe de altă parte, nu au drept de muncă ascendenţii dvs., atâta timp cât sunt în întreţinerea Dv.

III. ALTE INFORMAŢII

Trebuie plătită vreo taxă pentru eliberarea Carnetului de Rezidenţă?
Da. Trebuie plătită o taxă egală cu aceea stabilită pentru cetăţenii spanioli pentru obţinerea sau renovarea Documentului Naţional de Identitate.
Trebuie să mă legitimez atunci când mi se cere de către Poliţiei?
Da. Dvs şi membrii familiei trebuie să vă legitimaţi atunci când vi se solicită de către agenţii de Poliţie.
Trebuie să prezint Numărul de Identitate al Străinului ( NIE) dacă realizez o afacere în Spania ?
În cazurile în care dvs nu trebuie să obţineţi permis de rezidenţă (care incorporează respectivul NIE), şi vă este necesar să dispuneţi de acest număr, vi se va elibera, la cerere, de către Direcţia Generală a Poliţiei şi Garda Civilă (comisariate de poliţie sau oficiile pentru străini).
De unde pot obţine informaţii mai concrete?
Dacă doriţi informaţii specifice, vă puteţi adresa, personal, la :
- Oficiul pentru Străini sau Comisariatul de Poliţie din zona unde doriţi să locuiţi.
- Unitatea de Informare şi Asistenţă pentru Cetăţeni din cadrul Direcţiei Generale pentru Imigraţie din Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale ( tel: 91.363.71.08, 91.363.90.60, 91.363.90.71) unde vi se va indica exact Oficiul sau Biroul la care să vă prezentaţi pentru a depune cererea.

Atunci când solicitaţi informaţia, trebuie să indicaţi:
- numele ( acela care figurează în paşaport sau în documentul de identitate);
- cetatenia;
- Numărul de Identitate al Străinului ( NIE), atunci când vi s-a acordat anterior.

 

Text preluat de pe situl http://madrid.mae.ro -- Traducere neoficiala

Sursa:
http://madrid.mae.ro/upload/docs/19715_Traducere%20neoficiala
%20ghidul%20romanilor%20si%20bulgarilor%20dupa%20integrare.doc

Alte documente importante: Manual pentru primii pasi ai emigrantului in Spania